Bent u een zorgprofessional?

Voor artsen, verpleegkundigen en paramedici

Bent u zelf zorgverlener en heeft u vragen over de Hulpdokter? Hieronder probeer ik die te beantwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Neem gerust contact op via het contactformulier.

De Hulpdokter biedt de patiënt een extra verdieping in zijn of haar medisch dossier. Dit wordt bereikt door de medische teksten te vertalen naar begrijpelijk Nederlands, vakjargon toe te lichten en structuur aan te brengen in het verslag.

Op verzoek kan de Hulpdokter de patiënt begeleiden naar het spreekuur. Het consult wordt dan telefonisch voorbesproken zodat de patiënt optimaal voorbereid op het spreekuur verschijnt. De Hulpdokter helpt de patiënt om het verhaal helder te krijgen en kan aanwijzingen geven voor goede vragen. De patiënt ontvangt nadien een gespreksverslag. Het doel is om te zorgen dat de informatie van de behandelend arts correct wordt onthouden door de patiënt. Dit leidt tot een goed geïnformeerde en gemotiveerde patiënt.

Een patiënt kan de Hulpdokter vragen om “in te bellen” bij het consult met zijn of haar eigen behandelaar. De Hulpdokter kan dan meeluisteren om na het consult een gestructureerde samenvatting op te stellen voor de patiënt, zodat uw uitleg en behandeladviezen correct worden opgevat door de patiënt. 

De Hulpdokter kan extra vragen stellen in het belang van de patiënt.

Heeft u bezwaar tegen inbellen van de Hulpdokter? Geen probleem. Bespreek met de patiënt of het gesprek eventueel mag worden opgenomen.

Geïnformeerde patiënten die goed voorbereid op uw spreekuur verschijnen. Dit moet leiden tot effectievere consultvoering, een sterkere arts-patiënt relatie en meer vertrouwen in het medische behandeltraject.

Nee, de Hulpdokter is expliciet niet de behandelaar. Het advies aan de patiënt is om de bevindingen te bespreken met zijn of haar behandelend (huis)arts.

Bij het opstellen van een verslag wordt grote moeite genomen om zaken nauwkeurig en correct te beschrijven. Mocht u het toch niet eens zijn met de bevindingen, dan hoor ik dat graag. De Hulpdokter staat altijd open voor feedback en opmerkingen. U kunt contact opnemen via het contactformulier of telefonisch.

Ja, dat kan. De eenvoudigste methode is om uw patiënt naar de website van de Hulpdokter te verwijzen.

Voorbeeld DossierCheck

Voorbeeld GespreksPartner