Fractuur

Als u ooit op de gipskamer of bij de chirurg op het spreekuur bent geweest, is de kans groot dat u het woord ‘fractuur’ hebt gehoord. Deze medische term komen we ook vaak tegen in het medisch dossier. Soms wordt fractuur afgekort naar een hekje, namelijk dit teken: #. Het is niet lastig om te bedenken wat dit woord kan betekenen, want meestal kan het erg pijnlijk zijn.

Fractuur betekent botbreuk. Dus een gebroken bot. Het woord fractuur kan voor elke soort botbreuk worden gebruikt: heupfractuur, polsfractuur, ribfractuur etc. Vaak zien we ook dat dokters het hekje gebruiken in plaats van fractuur, dan krijg je: heup#, pols#, rib# etc.

Een fractuur kan in elk bot plaatsvinden. Maar wist u ook dat er verschillende ‘soorten’ fracturen zijn? We sommen de bekendste hier op:

Dwarse fractuur: het bot is ‘dwars’ door midden.
Spiraalfractuur: het bot is in een spiraalvorm gebroken, dit gebeurt bijvoorbeeld bij een gebroken enkel die een draaiende beweging maakte tijdens het breken.
Open fractuur: bij deze ernstige botbreuk staat het bot in open verbinding met de buitenlucht. Dit is een zeer ernstige botbreuk die meteen in het ziekenhuis moet worden behandeld.
Comminutieve fractuur: een botbreuk waarbij het bot verbrijzeld is, dus in meerdere stukken is gebroken.
Greenstick fractuur (of twijgbreuk): dit kan voorkomen bij kinderen die nog ‘soepele’ botten hebben. Een deel van het bot breekt maar de buitenkant (het botvlies) blijft intact. Denk aan een groen takje (twijg) die gedeeltelijk gebroken is, maar nog wel aan de buitenkant intact is.
Avulsiefractuur: Een avulsie betekent dat er een heel klein stukje bot is afgebroken. Meestal is dit veroorzaakt door de aanhechting van een pees die een stukje bot heeft meegetrokken.

De meeste fracturen hoeven gelukkig niet geopereerd te worden. Vaak herstelt het bot vanzelf door het in gips te zetten. Maar zelfs na herstel duurt het soms nog lang voordat u het bot weer volledig kunt belasten.

De meest voorkomende breuken en hun Latijnse naam zijn:
distale radiusfractuur: gebroken pols
costafractuur: gebroken rib
femurfractuur: gebroken heup (of proximale femurfractuur)
fractuur van de laterale malleolus: gebroken enkel (of fractuur van de mediale malleolus)
crurisfractuur: gebroken onderbeen
claviculafractuur: gebroken sleutelbeen

Een fractuur is een botbreuk. Op dit plaatje zie je een gebroken pols.

Op de hoogte blijven?

De Hulpdokter praat je elke twee weken bij over een medische term in een kort en duidelijk mailtje. 
Dat is leuk en leerzaam. Blijf jij ook up-to-date? Meld je aan en lees mee!

Recente artikelen

Een medisch consult is een gesprek met of een advies van de arts.

Consult

De term consult of consultatie komt uit het Frans en betekent “overleggen” of “raadplegen”. Een medisch consult kan verschillende betekenissen hebben. Een gesprek met de

lees meer
Gastro-enteraal is de medische term voor maag en darmen. Een GE-chirurg is een buikchirurg.

Gastro-enteraal

Gastro-enteraal is de medische term voor maag en darmen. De term is een samenstelling van twee Griekse woorden: Gaster betekent maag. Enteron betekent darmen. Gastro-enteritis

lees meer
Een corpus alienum is een voorwerp dat niet thuishoort in je lichaam.

Corpus alienum

Corpus alienum betekent: een voorwerp dat van buiten het lichaam komt. Dat kunnen voorwerpen zijn zoals een ingeslikte munt, een splinter onder de huid of

lees meer

Voorbeeld DossierCheck

Voorbeeld GespreksPartner