Links of Rechts?

Elke week geeft de Hulpdokter uitleg bij een medische term die u tegen kunt komen in uw medisch dossier. Deze week het concept ‘links en rechts’.

Wat bedoelt een dokter precies als hij het heeft over de linkerschouder? Want als die tegenover de patiënt staat ziet hij die schouder toch juist rechts van hem? En voor de patiënt zelf dan, die ziet zijn eigen schouder juist weer links. Gelukkig hebben dokters van de hele wereld hier samen afspraken over gemaakt, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan.

Het is niet gek dat hier duidelijke afspraken over moeten zijn. Denk maar eens aan een operatie van de knie of de heup, die moet aan de juiste kant worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor medicatie toedienen of fysiotherapie.

De afspraak onder artsen is als volgt:
Kijk altijd door de ogen van de patiënt.

Dus wat u uw linkerhand noemt, noemt de dokter ook uw linkerhand. En uw rechtervoet is voor de dokter ook uw rechtervoet.

Dit geldt trouwens ook voor inwendige organen. Dus als de dokter het over uw rechterlong heeft, probeer dan door uw eigen ogen te ‘kijken’ waar uw rechterlong zit. Hetzelfde principe wordt aangehouden in de medische boeken over anatomie. Zo zit uw milt links in de buik, en uw lever (voornamelijk) rechts.

Links en rechts zijn belangrijke begrippen om uw medisch dossier te begrijpen.

Op de hoogte blijven?

De Hulpdokter praat je elke twee weken bij over een medische term in een kort en duidelijk mailtje. 
Dat is leuk en leerzaam. Blijf jij ook up-to-date? Meld je aan en lees mee!

Recente artikelen

De medische visite is een bezoek van de zaalarts en verpleegkundige aan de opgenomen patiënt.

Visite

Visite is een leenwoord uit het Frans en betekent “bezoek”. De oorsprong van het woord ligt in het Latijnse visitare. In het ziekenhuis is het

lees meer
Een medische casus is een geval uit de praktijk.

Casus

Casus is een Latijns woord dat “geval” of “gebeurtenis” betekent. In de medische wereld bedoelen we hiermee een beschrijving van een patiënt die een bepaalde

lees meer
Een electieve ingreep is een operatie geen spoed heeft en dus planbaar is.

Electief

De medische term electief komt van het Latijnse woord electio. Dit betekent “keuze”. Een electieve ingreep kan dus vertaald worden als een gekozen ingreep. We

lees meer

Voorbeeld DossierCheck

Voorbeeld GespreksPartner