Blijft mijn medisch dossier geheim?

Artsen, verpleegkundigen en ziekenhuizen hebben een geheimhoudingsplicht. Zij mogen zonder uw toestemming geen medische gegevens delen met anderen. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen mogen zij het beroepsgeheim doorbreken. Bijvoorbeeld wanneer iemand anders gevaar loopt, of wanneer de rechter bepaalt dat een deel van het dossier moet worden geopenbaard. Zoals gezegd is dit zeer zeldzaam.

Voorbeeld DossierCheck

Voorbeeld GespreksPartner