Hoe lang moet een (huis)arts mijn medisch dossier bewaren?

De algemene bewaartermijn van een medisch dossier is 15 jaar. Hierna moet het medisch dossier vernietigd worden. Er zijn enkele uitzonderingen hierop. Bijvoorbeeld wanneer het voor goede zorgverlening belangrijk is om de gegevens langer te bewaren, zoals bij een chronische ziekte. Of als er een medisch belang is voor anderen, bijvoorbeeld bij een erfelijke ziekte.

Voorbeeld DossierCheck

Voorbeeld GespreksPartner