Kan een medisch specialist mijn dossier bij de huisarts inzien?

In principe niet, aangezien de huisarts een eigen medisch dossier bijhoudt waar de specialist geen toegang tot heeft. Wel kunt u bij uw huisarts toestemming geven voor het delen van bepaalde medische gegevens, zoals uw voorgeschiedenis, medicijnen of allergieën. Vraag bij uw huisarts welke mogelijkheden er zijn, of kijk op www.volgjezorg.nl

Voorbeeld DossierCheck

Voorbeeld GespreksPartner