Kan ik mijn medisch dossier wijzigen of verwijderen?

U heeft het recht om uw medisch dossier, of een deel daarvan, te verwijderen of te wijzigen. U moet dit schriftelijk aanvragen bij uw huisarts of het ziekenhuis. Uw verzoek moet ingewilligd worden. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals wanneer het verwijderen van medische informatie anderen in gevaar kan brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een erfelijke ziekte.

Voorbeeld DossierCheck

Voorbeeld GespreksPartner