Mag de arts mijn medische dossier (of gegevens) delen met anderen?

Er zijn soms goede redenen om medische gegevens te delen. Bijvoorbeeld als de huisarts u verwijst naar de medisch specialist. Of als uw behandelend arts een mening nodig heeft van een andere arts.

Uw arts of zorgverlener mag uw medisch dossier alleen met anderen delen als u daar toestemming voor geeft. Dit betekent dat de arts, zonder uw toestemming, geen medische gegevens mag delen met bijvoorbeeld een familielid of uw werkgever.

Voorbeeld DossierCheck

Voorbeeld GespreksPartner