Mag een arts inzage in het medisch dossier weigeren?

Uw arts of zorgverlener is verplicht om u inzage te geven in uw medisch dossier. Wanneer er informatie in het dossier staat die niet over u gaat, of eventueel schadelijk kan zijn voor anderen, mag dit deel achterwege gelaten worden.

Voorbeeld DossierCheck

Voorbeeld GespreksPartner