Mag een arts of instelling kosten rekenen voor inzage van het medisch dossier?

Er mag een klein bedrag in rekening worden gebracht voor het aanleveren van kopieën van uw medisch dossier.

Voorbeeld DossierCheck

Voorbeeld GespreksPartner