Waarom heb ik een medisch dossier?

Uw arts of zorgverlener heeft een dossierplicht. Dit staat beschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw arts of andere zorgverlener is verplicht om gegevens over uw medische behandeling te noteren in een dossier. In de wet staat niet welke gegevens dat precies zijn, aangezien dit erg kan verschillen per medisch specialisme. In elk geval moet de basis van uw behandeling terug te vinden zijn, d.w.z. bevindingen bij een lichamelijk onderzoek, diagnoses, uitslagen van scans en brieven van andere artsen.

Voorbeeld DossierCheck

Voorbeeld GespreksPartner