Wat staat er niet in een medisch dossier?

Er zijn een aantal uitzonderingen die niet in uw medisch dossier staan. Dit zijn bijvoorbeeld persoonlijke aantekeningen van de arts, denk hierbij aan geheugensteuntjes of vermoedens over een bepaalde diagnose. De afhandeling van een klacht over de arts valt buiten het medisch dossier. Let op: zodra deze gegevens worden gebruikt in brieven naar andere collega’s, valt dit juist weer wel onder het medisch dossier.

Voorbeeld DossierCheck

Voorbeeld GespreksPartner