Wie mag en wie kan mijn medisch dossier inzien?

U zelf natuurlijk. Daarnaast mogen alleen zorgverleners die direct bij uw behandeling zijn betrokken uw medisch dossier inzien. Dit is bijvoorbeeld de behandelend arts, maar ook de verpleegkundige die u op de afdeling ziet.

In de praktijk is dit erg lastig te handhaven. Omdat het niet altijd precies duidelijk is wie er bij de behandeling is betrokken. Bovendien kan een medische toestand plotseling veranderen, waardoor een dokter of verpleegkundige van een andere afdeling met spoed uw medische gegevens moet kunnen inzien. Denk bijvoorbeeld aan een bezoek aan de Spoedeisende Hulp.

In de meeste ziekenhuizen kunnen in theorie alle zorgverleners uw medisch dossier inzien. Er wordt dan vaak wel gevraagd wat de reden is van inzage. Het ziekenhuis controleert dan regelmatig of de reden van inzage echt klopt. Vraag bij uw ziekenhuis na welke methodes zij hanteren om uw privacy te waarborgen.

Voorbeeld DossierCheck

Voorbeeld GespreksPartner