1dd1 zo nodig per os

Elke week geeft de Hulpdokter uitleg bij een medische term die u kunt tegenkomen in uw medisch dossier. Deze week geven we uitleg bij de medicatie voorschriften.

Een maagtablet, een paracetamol of iets tegen de bloeddruk. Medicijnen zijn een belangrijk onderdeel van de moderne geneeskunde. Het is dan ook belangrijk om de instructies goed te begrijpen. Maar in uw medisch dossier vindt u veel verwarrende afkortingen, zoals p.o. of a.n., terwijl de dokter daar niets over gezegd heeft. De meeste afkortingen komen uit het Latijn, en worden nog steeds actief door artsen gebruikt.

In dit artikel kijken we naar de meest gangbare afkortingen die artsen gebruiken voor medicatie voorschriften.

R/ (recipe)
Dit is de afkorting voor ‘recept’. Hierna komt de naam van het medicijn.

S/ (signa)
Dit betekent ´schrijf’. Hierna komt de dosering van het medicijn.

1dd3
‘dd’ is een afkorting voor ‘de die’, wat Latijn is voor ‘per dag’.
Het eerste cijfer (1) betekent ‘1 keer per dag’.
Het tweede cijfer (3) betekent ‘3 stuks’. Dat betekent dus 3 tabletten tegelijk.

Dus 1dd3 betekent dat u ‘1 keer per dag’ ‘3 stuks’ van het medicijn mag innemen.
Nog een voorbeeld: 2dd4 betekent dat u ‘2 keer per dag’ ‘4 stuks’ van het medicijn mag innemen. In het totaal neemt u die dag dus 8 tabletten in (2 keer 4 stuks).

1dd1 betekent dus ‘1 keer per dag’ ‘1 stuk’.

p.o. (per os) / oraal
Dit betekent dat het medicijn ‘via de mond’ mag innemen. Dat lijkt logisch, omdat u de meeste medicijnen natuurlijk via de mond inneemt. Maar sommige medicijnen kunt u op verschillende manieren krijgen, als tablet maar ook per infuus of met een spuitje. Als de arts u de gewone tablet wil voorschrijven zal hij er ‘p.o.’ bij schrijven.

a.n. (ante noctem)
Letterlijk vertaald betekent dit ‘voor de nacht’. U neemt dit medicijn in voordat u gaat slapen.

z.n. (zo nodig)
Dit medicijn hoeft u niet op vaste tijden in te nemen, maar alleen als het nodig is. De dokter bespreekt met u op welke momenten u het medicijn mag nemen, bijvoorbeeld als u pijnklachten heeft. Vraag altijd na hoeveel tabletten u maximaal per dag mag innemen.

nasaal
Dit medicijn moet u via de neus innemen. Bijvoorbeeld een neusspray tegen allergie.

s.c. (subcutaan)
Dit betekent letterlijk ‘onder de huid’. Meestal gaat het om een spuitje zoals bij insuline of fraxiparine. De apotheek of verpleegkundige zal u uitleggen hoe dit werkt.

i.v. (intraveneus)
Dit betekent dat u het medicijn via een infuus in een bloedvat krijgt. Dit mag alleen gedaan worden door een arts of verpleegkundige.

i.m. (intramusculair)
Dit betekent dat u een spuit krijgt die direct in de spier gaat. Bijvoorbeeld het corona vaccin. Dit mag alleen gedaan worden door een arts of verpleegkundige.

supp. (suppositorium) / rectaal
Dit is een medicijn dat u via de anus inbrengt. Bijvoorbeeld een zetpil paracetamol.

Als de dokter medicatie voorschrijft gebruikt hij veel afkortingen.

Op de hoogte blijven?

De Hulpdokter praat je elke twee weken bij over een medische term in een kort en duidelijk mailtje. 
Dat is leuk en leerzaam. Blijf jij ook up-to-date? Meld je aan en lees mee!

Recente artikelen

De medische visite is een bezoek van de zaalarts en verpleegkundige aan de opgenomen patiënt.

Visite

Visite is een leenwoord uit het Frans en betekent “bezoek”. De oorsprong van het woord ligt in het Latijnse visitare. In het ziekenhuis is het

lees meer
Een medische casus is een geval uit de praktijk.

Casus

Casus is een Latijns woord dat “geval” of “gebeurtenis” betekent. In de medische wereld bedoelen we hiermee een beschrijving van een patiënt die een bepaalde

lees meer
Een electieve ingreep is een operatie geen spoed heeft en dus planbaar is.

Electief

De medische term electief komt van het Latijnse woord electio. Dit betekent “keuze”. Een electieve ingreep kan dus vertaald worden als een gekozen ingreep. We

lees meer

Voorbeeld DossierCheck

Voorbeeld GespreksPartner