Bent u een zorgprofessional?

Ontslag

Elke week geeft de Hulpdokter uitleg bij een medische term die u kunt tegenkomen in uw medisch dossier. Deze week de term ontslag.

Als u ooit in het ziekenhuis heeft gelegen, heeft u misschien de term ontslag gehoord toen u weer naar huis toe mocht. Normaalgesproken heeft het woord ontslag een negatieve betekenis in ons leven. Maar wanneer de dokter u vertelt dat hij u gaat ontslaan brengt hij dat waarschijnlijk als goed nieuws. En vervolgens krijgt u ook nog een ontslagbrief mee. Waarom gebruiken dokters het woord ontslag zo graag?

Iemand ontslaan betekent iemand ontheffen uit zijn of haar functie. Je zou dus kunnen zeggen dat de patiënt wordt ontheven uit de functie van patiënt. Daarnaast wordt ontslag ook wel eens vertaald als bevrijding of vrijstelling. Die woorden klinken een stuk positiever dan ontslag.
U wordt dus ontslagen uit het ziekenhuis. Meestal gaat u dan terug naar huis. In uw dossier kunt u dan de zin ‘ontslag NH’  aantreffen. Dit is een afkorting voor ontslag naar huis.

De arts die u heeft behandeld schrijft na het ontslag een ontslagbrief aan de huisarts. Vroeger kreeg u deze zelf mee en moest u die afgeven bij de huisarts. Tegenwoordig gaat dat digitaal en heeft de huisarts direct de ontslagbrief ontvangen. De meeste huisartsen nemen elke dag even een momentje om de binnengekomen ontslagbrieven te verwerken. Het kan dus zijn dat uw huisarts nog niet de ontslagbrief heeft gelezen op het moment dat u weer contact opneemt.

Wat staat er dan zoal in een ontslagbrief? Uw behandelend arts schrijft in de ontslagbrief hoe uw opname in het ziekenhuis is verlopen. Hier staan een aantal algemene zaken in, zoals bloeduitslagen en uitslagen van scans. Daarnaast wordt het beloop van de behandeling beschreven, zoals met welke klachten u binnenkwam en welke behandeling er is ingezet. De arts eindigt de ontslagbrief met een conclusie en een diagnose. Als er vervolgafspraken zijn, of u moet nog bepaalde medicatie blijven gebruiken, staat dit ook vermeld in de brief.

De ontslagbrief is erg nuttig voor de medisch specialist en voor de huisarts om terug te lezen welke behandeling er precies is ingezet. Deze informatie kunnen zij gebruiken om u in de toekomst beter te behandelen. Daarnaast is het voor u als patiënt een goed middel om meer inzicht te krijgen in uw eigen behandeling.

Heeft u een ontslagbrief ontvangen en wilt u meer weten over de medische inhoud? Neem contact op met de Hulpdokter om meer uit uw ontslagbrief te halen.

Als u uit het ziekenhuis weer naar huis mag noemt de dokter dat ontslag en krijgt u een ontslagbrief

Recente artikelen

Incontinentie is de medische term voor ongewenst verlies van urine

Incontinentie

Elke week geeft de Hulpdokter uitleg bij een medische term die u kunt tegenkomen in uw medisch dossier. Deze week het begrip incontinentie. Dit artikel

lees meer
Een deficiëntie betekent een tekort aan een stof in het bloed

Deficiëntie

Elke week geeft de Hulpdokter uitleg bij een medische term die u kunt tegenkomen in uw medisch dossier. Deze week het begrip deficiëntie. Als u

lees meer
Een complicatie is een ongewenst gevolg van een medische behandeling.

Complicatie

Elke week geeft de Hulpdokter uitleg bij een medische term die u kunt tegenkomen in uw medisch dossier. Deze week het begrip complicatie. Wanneer u

lees meer

Voorbeeld DossierCheck

Voorbeeld GespreksPartner