Ontslag

Elke week geeft de Hulpdokter uitleg bij een medische term die u kunt tegenkomen in uw medisch dossier. Deze week de term ontslag.

Als u ooit in het ziekenhuis heeft gelegen, heeft u misschien de term ontslag gehoord toen u weer naar huis toe mocht. Normaalgesproken heeft het woord ontslag een negatieve betekenis in ons leven. Maar wanneer de dokter u vertelt dat hij u gaat ontslaan brengt hij dat waarschijnlijk als goed nieuws. En vervolgens krijgt u ook nog een ontslagbrief mee. Waarom gebruiken dokters het woord ontslag zo graag?

Iemand ontslaan betekent iemand ontheffen uit zijn of haar functie. Je zou dus kunnen zeggen dat de patiënt wordt ontheven uit de functie van patiënt. Daarnaast wordt ontslag ook wel eens vertaald als bevrijding of vrijstelling. Die woorden klinken een stuk positiever dan ontslag.
U wordt dus ontslagen uit het ziekenhuis. Meestal gaat u dan terug naar huis. In uw dossier kunt u dan de zin ‘ontslag NH’  aantreffen. Dit is een afkorting voor ontslag naar huis.

De arts die u heeft behandeld schrijft na het ontslag een ontslagbrief aan de huisarts. Vroeger kreeg u deze zelf mee en moest u die afgeven bij de huisarts. Tegenwoordig gaat dat digitaal en heeft de huisarts direct de ontslagbrief ontvangen. De meeste huisartsen nemen elke dag even een momentje om de binnengekomen ontslagbrieven te verwerken. Het kan dus zijn dat uw huisarts nog niet de ontslagbrief heeft gelezen op het moment dat u weer contact opneemt.

Wat staat er dan zoal in een ontslagbrief? Uw behandelend arts schrijft in de ontslagbrief hoe uw opname in het ziekenhuis is verlopen. Hier staan een aantal algemene zaken in, zoals bloeduitslagen en uitslagen van scans. Daarnaast wordt het beloop van de behandeling beschreven, zoals met welke klachten u binnenkwam en welke behandeling er is ingezet. De arts eindigt de ontslagbrief met een conclusie en een diagnose. Als er vervolgafspraken zijn, of u moet nog bepaalde medicatie blijven gebruiken, staat dit ook vermeld in de brief.

De ontslagbrief is erg nuttig voor de medisch specialist en voor de huisarts om terug te lezen welke behandeling er precies is ingezet. Deze informatie kunnen zij gebruiken om u in de toekomst beter te behandelen. Daarnaast is het voor u als patiënt een goed middel om meer inzicht te krijgen in uw eigen behandeling.

Als u uit het ziekenhuis weer naar huis mag noemt de dokter dat ontslag en krijgt u een ontslagbrief

Op de hoogte blijven?

De Hulpdokter praat je elke twee weken bij over een medische term in een kort en duidelijk mailtje. 
Dat is leuk en leerzaam. Blijf jij ook up-to-date? Meld je aan en lees mee!

Recente artikelen

Een medisch consult is een gesprek met of een advies van de arts.

Consult

De term consult of consultatie komt uit het Frans en betekent “overleggen” of “raadplegen”. Een medisch consult kan verschillende betekenissen hebben. Een gesprek met de

lees meer
Gastro-enteraal is de medische term voor maag en darmen. Een GE-chirurg is een buikchirurg.

Gastro-enteraal

Gastro-enteraal is de medische term voor maag en darmen. De term is een samenstelling van twee Griekse woorden: Gaster betekent maag. Enteron betekent darmen. Gastro-enteritis

lees meer
Een corpus alienum is een voorwerp dat niet thuishoort in je lichaam.

Corpus alienum

Corpus alienum betekent: een voorwerp dat van buiten het lichaam komt. Dat kunnen voorwerpen zijn zoals een ingeslikte munt, een splinter onder de huid of

lees meer

Voorbeeld DossierCheck

Voorbeeld GespreksPartner