Visite

Visite is een leenwoord uit het Frans en betekent “bezoek”. De oorsprong van het woord ligt in het Latijnse visitare. In het ziekenhuis is het gebruikelijk dat de arts en verpleegkundige op de afdeling visite lopen bij de opgenomen patiënten. Dat wordt ook wel de artsenvisite genoemd. Het klinkt nogal vreemd, omdat het klinkt alsof de arts op bezoek gaat bij de patiënt. Terwijl de patiënt al opgenomen ligt in het ziekenhuis.

Opname-afdeling

Om het principe van visite lopen te begrijpen, moeten we eerst uitleggen hoe een klinische afdeling werkt. Elk medische specialisme heeft zijn eigen afdeling, of soms zelfs meerdere afdelingen. Op de afdeling liggen patiënten opgenomen die erg ziek zijn of die net een operatie hebben gehad. De verpleegkundigen van de afdeling zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse verpleging van de patiënten, zoals het toedienen van medicijnen en helpen bij de verzorging. De zaalarts is meestal een jonge dokter die de medische verantwoordelijkheid heeft voor de dagelijkse gang van zaken, zoals het voorschrijven medicijnen en aanvragen van onderzoeken. De medisch specialist heeft de eindverantwoordelijkheid voor de behandeling van de patiënt en bespreekt de voortgang regelmatig met de zaalarts.

Artsenvisite

De visite is op elke afdeling anders, maar in grote lijnen gebeurt er hetzelfde. De zaalarts loopt, meestal samen met de verpleegkundige, een ronde langs de opgenomen patiënten. De zaalarts heeft dan even tijd om te spreken met de patiënt, kan eventueel lichamelijk onderzoek doen en hoort ook van de verpleegkundige hoe het gaat. Als het nodig is kan de zaalarts direct de behandeling aanpassen, zoals het hoeveelheid infuus of bepaalde medicijnen. In sommige gevallen moet de zaalarts de behandeling eerst nog overleggen met de medisch specialist, of wachten op uitslagen van bloedonderzoek of een scan. Meestal heeft de zaalarts buiten de visite om nog een apart overlegmoment met de verpleegkundige en de medisch specialist. Als de zaalarts meer tijd nodig heeft om met de patiënt te spreken, of er moet bijvoorbeeld een familiegesprek plaatsvinden, kan het handig zijn dat apart te plannen later op de dag.

Grote visite

In de meeste ziekenhuizen vindt er eenmaal per week een grote visite plaats. Dat wil zeggen dat de zaalarts samen met de medisch specialist de visite loopt. In sommige ziekenhuizen lopen er meerdere specialisten mee en soms ook coassistenten. Tijdens de grote visite wordt er uitgebreid stilgestaan bij de patiënt en bij de behandeling. Het doel hiervan is om enerzijds kritisch te kijken naar de voortgang van de behandeling, anderzijds dient het ook als leermoment voor de zaalarts en coassistenten. Voor de patiënt kan een grote visite best indrukwekkend zijn, omdat er ineens veel witte jassen rondom het bed staan. Na de ronde worden de patiënten meestal uitgebreid besproken door de zaalarts en de medisch specialist.

Voorbeelden

1) Tijdens de visite bleek dat de patiënt uitgedroogd was, dus de zaalarts wil het infuus graag hoger zetten.

2) De zaalarts twijfelt over de juiste antibiotica. Laten we dit onderwerp bespreken tijdens de grote visite.

3) De patiënt heeft veel pijn gehad vannacht. De zaalarts zal tijdens de visite bespreken of de pijnstilling moet worden aangepast.

De medische visite is een bezoek van de zaalarts en verpleegkundige aan de opgenomen patiënt.

Op de hoogte blijven?

De Hulpdokter praat je elke twee weken bij over een medische term in een kort en duidelijk mailtje. 
Dat is leuk en leerzaam. Blijf jij ook up-to-date? Meld je aan en lees mee!

Recente artikelen

Een maligniteit is een kwaadaardige tumor. Oftewel kanker.

Maligniteit

Maligniteit is de medische term voor kanker. Beter gezegd is een maligniteit een kwaadaardige tumor. In dit artikel leggen we het verschil uit tussen een

lees meer
Tijdens de auscultatie kan de dokter crepitaties en rhonchi horen

Auscultatie

De medische term auscultatie betekent: luisteren naar de inwendige organen, zoals het hart, de longen of de buik. Soms schrijft men ook aescultatie (met ae). De

lees meer

Voorbeeld DossierCheck

Voorbeeld GespreksPartner