Visite

De medische visite is een bezoek van de zaalarts en verpleegkundige aan de opgenomen patiënt.

Visite is een leenwoord uit het Frans en betekent “bezoek”. De oorsprong van het woord ligt in het Latijnse visitare. In het ziekenhuis is het gebruikelijk dat de arts en verpleegkundige op de afdeling visite lopen bij de opgenomen patiënten. Dat wordt ook wel de artsenvisite genoemd. Het klinkt nogal vreemd, omdat het klinkt alsof […]

Casus

Een medische casus is een geval uit de praktijk.

Casus is een Latijns woord dat “geval” of “gebeurtenis” betekent. In de medische wereld bedoelen we hiermee een beschrijving van een patiënt die een bepaalde ziekte of behandeling doormaakt. Een ander woord hiervoor is “praktijkgeval”. Deze term wordt ook gebruikt in de rechtspraak, maar dan gaat het om een verdachte of een andere cliënt. Als […]

Electief

Een electieve ingreep is een operatie geen spoed heeft en dus planbaar is.

De medische term electief komt van het Latijnse woord electio. Dit betekent “keuze”. Een electieve ingreep kan dus vertaald worden als een gekozen ingreep. We bedoelen hiermee dat de patiënt tijd heeft gehad om een keuze te maken en dat de ingreep gepland kan worden op een tijdstip dat goed uitkomt voor zowel het ziekenhuis […]

Waarom zijn medische teksten zo moeilijk?

60% van de Nederlanders begrijpt teksten tot taalniveau B1 of lager.

60% van de Nederlanders begrijpt teksten tot taalniveau B1 of lager. Weet jij hoeveel procent van de teksten is geschreven op taalniveau B1? Het antwoord is 5%. Dat betekent dat 95% van alle (officiële) teksten lastig te begrijpen is voor een groot deel van de Nederlanders. Inmiddels heb ik al honderden medische folders, webteksten en instructies […]

Taalniveau B1: tekstdoel

Bepaal voor je een medische tekst op taalniveau B1 gaat schrijven wat het doel is van je tekst.

Moet jouw patiënt volgende week een tentamen Neurologie halen? Nee? Waarom lijkt deze folder dan op een proeftentamen? Ik moet nog vaak terugdenken aan dit bijzondere gesprek met een medisch specialist. Het was niet bedoeld om de spot te drijven, maar juist om haar aan het denken te zetten. Het ging om de eerste stap […]

Trauma

trauma betekent wond of verwonding

De medische term trauma komt uit het Grieks en betekent letterlijk “wond” of “verwonding”. In de medische wereld kan het twee betekenissen hebben. Bij trauma wordt vaak gedacht aan een psychisch trauma, die betekenis behandelen we verderop in het artikel. Maar in het ziekenhuis betekent trauma meestal “ongeval” of “verwonding”. Trauma als ongeval Wanneer iemand […]

Jip en Janneke taal

Taalniveau B1 is niet hetzelfde als Jip en Janneke taal.

Taalniveau B1? Dat is toch een soort Jip en Janneke taal? Ja en nee. Bedoel je dat B1 voor kleuters is? Dan is het antwoord nee. Of bedoel je dat B1 begrijpelijke taal is? Dan is het antwoord ja. Annie M.G. Schmidt is niet voor niets een beroemde schrijver! Ze schrijft namelijk op een manier die iedereen […]

Antalgisch

Een antalgisch looppatroon betekent op zo'n manier lopen dat je het minste pijn ervaart.

De medische term antalgisch is een samenstelling van twee oud-Griekse woorden: anti + algos. Anti betekent ‘tegen’ en algos betekent ‘pijn’. Antalgisch betekent dus ‘tegen de pijn’. Tegenwoordig wordt de term antalgisch alleen nog maar gebruikt om een houding of looppatroon aan te geven. Een antalgische houding betekent dat iemand een houding ‘tegen de pijn’ […]

Intoxicatie

Een intoxicatie is een vergiftiging van het lichaam.

Soms krijgen medische woorden meerdere betekenissen, waardoor het voor de patiënt erg lastig wordt om te begrijpen waar het over gaat. Intoxicatie is zo’n woord dat op meerdere manieren gebruikt kan worden, en dat soms binnen één medisch dossier. Voor de patiënt is het goed om de verschillen te kennen, omdat de ene betekenis een […]

Medische teksten op taalniveau B1

Bereik meer patiënten door uw medische teksten op taalniveau B1 te schrijven

Wist je dat 60% van de Nederlanders de meeste teksten moeilijk leesbaar vindt? Voor medische teksten, met zijn vakjargon, ligt het percentage vast nog hoger. Als je medische teksten op B1 taalniveau schrijft, bereik je in één klap twee keer zoveel mensen. Echt waar! Je komt het regelmatig tegen. Brochures, informatiemappen en webteksten voor patiënten […]

Voorbeeld DossierCheck

Voorbeeld GespreksPartner