Maligniteit

Een maligniteit is een kwaadaardige tumor. Oftewel kanker.

Maligniteit is de medische term voor kanker. Beter gezegd is een maligniteit een kwaadaardige tumor. In dit artikel leggen we het verschil uit tussen een goedaardige en een kwaadaardige tumor. Kwaadaardig vs. Goedaardig Een goedaardige tumor groeit, maar zal niet doorgroeien in omliggend weefsel. Het zal ook niet uitzaaien naar de rest van het lichaam. Denk bijvoorbeeld […]

Begrijpelijke taal in het ziekenhuis

Begrijpelijke taal in het ziekenhuis.

Hoe zou jij reageren als de arts tegen je zegt dat je acute virale nasofaryngitis hebt? 😲 Woorden doen ertoe, zeker in de zorg! Recent werd De Hulpdokter geïnterviewd door Jeroen Schalk voor Gebruiker Centraal over begrijpelijke taal in de zorg. Het artikel lees je via de link hieronder. Maar deze quotes wil ik alvast […]

Auscultatie

Tijdens de auscultatie kan de dokter crepitaties en rhonchi horen

De medische term auscultatie betekent: luisteren naar de inwendige organen, zoals het hart, de longen of de buik. Soms schrijft men ook aescultatie (met ae). De arts gebruikt hiervoor een stethoscoop. Die zorgt ervoor dat de geluiden versterkt worden, zodat ze goed hoorbaar zijn. Auscultatie van de longen Met een stethoscoop kunnen de longen worden “beluisterd”. […]

Profylaxe

Profylaxe betekent een maatregel of medicijn ter preventie van een ziekte. Het is dus bedoeld om de ziekte te voorkomen, niet ter behandeling.

Profylaxe is een maatregel of medicatie, waarmee een ziekte wordt voorkomen. Het stamt af van het Griekse woord profylaxis, wat “beschermend” betekent. Een ander woord voor profylaxe is preventie. Malariaprofylaxe Als een patiënt naar een gebied reist met een hoog risico op malaria, kan de GGD-arts hem of haar malariaprofylaxe voorschrijven. Dit is een medicijn […]

Indicatie

Een indicatie betekent dat de arts een bepaald onderzoek of behandeling noodzakelijk acht voor de patiënt. Maar het kan ook andere betekenissen hebben binnen de Geneeskunde.

Indicatie komt van het Latijnse indicatio, wat “aanwijzing” betekent. In de medische taal wordt deze term op verschillende manieren gebruikt. Indicatie als behandeladvies Dit is een behandeladvies, waarbij de arts aangeeft dat een onderzoek of behandeling noodzakelijk is. Stel een arts ziet een patiënt met buikpijn en koorts. De arts vindt dat een echo van de buik […]

Ruimte-Innemend Proces (RIP)

Een ruimte-innemend proces (RIP) is een zwelling of tumor in of op het lichaam.

Een Ruimte-Innemend Proces (RIP) is een zwelling of knobbeltje dat op of in het lichaam zit. Een ander woord voor RIP is een tumor of een massa. We noemen iets een RIP als het nog niet duidelijk is wat het is. Meestal is er meer onderzoek nodig, zoals een biopt of een scan. Belangrijk: de term RIP is een beschrijving, geen diagnose! Een RIP is […]

Terminaal

De medische term terminaal betekent einde of laatste fase.

Terminaal komt van het Latijnse woord terminus. Het betekent “einde” of “laatste fase”. In de medische taal kan het op twee manieren gebruikt worden. Om een tijd of fase aan te geven, of om een positie in het lichaam aan te geven. Terminale fase Dit is de laatste fase van een ziekte. Dit wordt ook wel de […]

Vegetatief

Vegetatief betekent dat iets in het lichaam gebeurt buiten het bewustzijn om.

Vegetatief komt van het Latijnse woord vegetare. Het betekent “onbewust”. Als ezelsbruggetje kun je denken aan het Engelse woord “vegetable” (groente), die heeft ook geen bewustzijn. Vegetatieve verschijnselen Dit zijn verschijnselen (symptomen) die de patiënt niet bewust kan controleren, zoals zweten, trillen of bleek worden. Deze symptomen gebeuren dus onbewust. Bij een hartaanval ervaren patiënten vaak vegetatieve […]

Intramurale zorg

Intramurale zorg wordt binnen de muren van een zorginstelling geleverd.

Intramurale zorg wordt binnen de muren van een zorginstelling geleverd. Dat kan een ziekenhuis zijn, maar ook een verpleeghuis, of een psychiatrische instelling. Extramurale zorg Extramurale zorg wordt buiten de muren van een zorginstelling geleverd. Dit zijn vaak kortdurende bezoeken of behandelingen, zoals op een huisartspraktijk, bij de fysiotherapeut of door de thuiszorg. Transmurale zorg Dit is […]

Consult

Een medisch consult is een gesprek met of een advies van de arts.

De term consult of consultatie komt uit het Frans en betekent “overleggen” of “raadplegen”. Een medisch consult kan verschillende betekenissen hebben. Een gesprek met de arts Een patiënt heeft een consult bij de huisarts. Dat betekent dat de patiënt een afspraak heeft bij de huisarts. Tegenwoordig kan het ook gaan om een telefonisch consult of […]

Gastro-enteraal

Gastro-enteraal is de medische term voor maag en darmen. Een GE-chirurg is een buikchirurg.

Gastro-enteraal is de medische term voor maag en darmen. De term is een samenstelling van twee Griekse woorden: Gaster betekent maag. Enteron betekent darmen. Gastro-enteritis Dit is de medische term voor een ontsteking van de maag en darmen. Dat gaat meestal gepaard met buikpijn, diarree en soms braken. In de volksmond wordt wel eens het […]

Corpus alienum

Een corpus alienum is een voorwerp dat niet thuishoort in je lichaam.

Corpus alienum betekent: een voorwerp dat van buiten het lichaam komt. Dat kunnen voorwerpen zijn zoals een ingeslikte munt, een splinter onder de huid of een kogel in de longen. Sommige voorwerpen kunnen geen kwaad, andere voorwerpen kunnen infectie veroorzaken en moeten worden verwijderd. Betekenis Deze medische term bestaat uit twee Latijnse woorden: Corpus betekent […]

Video Buikorganen

Abdomen is het Latijnse woord voor buik.

Ken jij deze termen al? – abdomen – gastroscopie – appendicitis – pancreas In deze nieuwe module van de Online Cursus Medische Taal bespreken we de buikorganen en de medische termen die je daarbij tegenkomt. Klik hier om de video te bekijken. Wil jij deze cursus ook volgen als deze voltooid is? Meld je via deze […]

In situ

De medische term "in situ" betekent dat iets op zijn normale plaats in het lichaam zit.

In situ komt uit het Latijn en betekent: op de normale plaats of op de oorspronkelijke plaats of nog steeds op zijn plek De term in situ wordt op verschillende manieren gebruikt: Organen De chirurg opent de buik en zegt: “de galblaas is in situ.” Dat betekent: de galblaas zit op zijn normale plaats. (oftewel: de galblaas is […]

Syndroom

Een syndroom is de medische term voor een verzameling symptomen.

Syndroom komt van het Griekse sundromè en betekent letterlijk samenloop. Of eigenlijk: ‘een samenloop van verschillende symptomen’ Syndroom betekent dus een verzameling symptomen die samen optreden. Genetisch syndroom Veel mensen denken dat een syndroom altijd een aangeboren ziekte is. Maar dat klopt niet. Het syndroom van Down is een aangeboren ziekte. Het syndroom van Korsakov is een hersenziekte […]

Nieuwe video!

In deze nieuwe module van de Online Cursus Medische Taal bespreken we alle termen die je tegenkomt in het medisch dossier.

Ken jij deze termen al? – anamnese – intoxicaties – decursus – expectatief In deze nieuwe module van de Online Cursus Medische Taal bespreken we alle termen die je tegenkomt in het medisch dossier. Klik hier om de video te bekijken. Zin om de hele cursus te maken als deze voltooid is? Meld je via […]

Pro memoria

Pro memoria (pm) betekent ter herinnering. Dokters gebruiken deze afkorting als herinnering in het medisch dossier.

Pro memoria (of Pro memorie) komt van het Latijnse woord memoria, wat “herinnering” betekent. Pro memoria betekent dus “ter herinnering”. Dokters gebruiken deze term om een herinnering aan zichzelf, of aan een collega, op te schrijven in de decursus van het medisch dossier. Afkorting p.m. Vaak wordt de afkorting p.m. gebruikt. Maar pas op! De afkorting p.m. […]

Online Cursus Medische Taal

De online cursus medische taal is voor iedereen die ook de taal van de dokter wil spreken.

In samenwerking met Schrijfwerk Aarntzen ontwikkelen wij een online cursus medische taal. Met deze cursus leer jij ook de taal van de dokter te spreken. Super handig voor alle professionals in de zorg, of je nu als doktersassistente, medisch secretaresse of bij de zorgverzekeraar werkt. Je leert de basis van de medische terminologie, specifieke termen […]

Voorbeeld DossierCheck

Voorbeeld GespreksPartner