Antalgisch

Een antalgisch looppatroon betekent op zo'n manier lopen dat je het minste pijn ervaart.

De medische term antalgisch is een samenstelling van twee oud-Griekse woorden: anti + algos. Anti betekent ‘tegen’ en algos betekent ‘pijn’. Antalgisch betekent dus ‘tegen de pijn’. Tegenwoordig wordt de term antalgisch alleen nog maar gebruikt om een houding of looppatroon aan te geven. Een antalgische houding betekent dat iemand een houding ‘tegen de pijn’ […]

Intoxicatie

Een intoxicatie is een vergiftiging van het lichaam.

Soms krijgen medische woorden meerdere betekenissen, waardoor het voor de patiënt erg lastig wordt om te begrijpen waar het over gaat. Intoxicatie is zo’n woord dat op meerdere manieren gebruikt kan worden, en dat soms binnen één medisch dossier. Voor de patiënt is het goed om de verschillen te kennen, omdat de ene betekenis een […]

Medische teksten op taalniveau B1

Bereik meer patiënten door uw medische teksten op taalniveau B1 te schrijven

Wist je dat 60% van de Nederlanders de meeste teksten moeilijk leesbaar vindt? Voor medische teksten, met zijn vakjargon, ligt het percentage vast nog hoger. Als je medische teksten op B1 taalniveau schrijft, bereik je in één klap twee keer zoveel mensen. Echt waar! Je komt het regelmatig tegen. Brochures, informatiemappen en webteksten voor patiënten […]

Medische afkortingen

Dokters gebruiken vaak medische afkortingen in het dossier.

Wie wel eens een medisch dossier leest, weet dat die volstaat met onbegrijpelijke afkortingen. Artsen en verpleegkundigen schrijven veel informatie op over de patiënt. Dat kost veel tijd om te doen. Daarom worden er veel afkortingen gebruikt zodat het wat sneller gaat. Helaas gaat dit ten koste van de leesbaarheid van de tekst. In dit […]

Cave

De medische term cave betekent "Let op!" en wordt meestal gebruikt om iets belangrijks te noteren.

In het medisch dossier, en met name het gedeelte decursus, vinden we vaak Latijnse en Griekse woorden terug. Dat brengt regelmatig verwarring omdat de patiënt die woorden niet altijd kent, en soms andere zorgverleners ook niet. Een woord dat extra verwarring met zich meebrengt is cave, omdat we geneigd zijn het op zijn Engels uit […]

Familie-anamnese

De familie-anamnese beschrijft of er (deels) erfelijke ziekten zijn in de familie van de patiënt.

In eerdere artikelen hebben we gekeken naar de medische term anamnese. Dit betekent het ‘verhaal’ dat de patiënt aan de arts vertelt. In de anamnese staan de klachten beschreven en alle gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Een anamnese is belangrijk om tot een goede diagnose te komen. In de tractus anamnese bundelt de arts een aantal […]

Tractus anamnese

Een tractus anamnese is een verzameling vragen over een bepaald orgaansysteem.

Eerder bespraken we al het begrip anamnese. Dit betekent het verhaal dat de patiënt aan de arts vertelt. Het opschrijven van de anamnese in de decursus is belangrijk om tot een goede diagnose te komen. Bij elk bezoek aan de arts wordt een anamnese afgenomen. In sommige gevallen ziet u in het medisch dossier nog […]

Pathognomonisch

Pathognomonisch betekent een symptoom dat specifiek is voor een ziekte.

Deze medische term lijkt erg veel op het woord pathologisch. Maar het betekent toch niet helemaal hetzelfde. Pathologisch betekent dat iets te maken heeft met een ziekte. Maar pathognomonisch betekent dat iets alleen bij één enkele ziekte hoort. Betekenis van pathognomonisch Dit is een samenstelling van twee Griekse woorden: pathos en gnomonikos. Pathos betekent ‘lijden’ […]

Pathologisch

pathologisch betekent dat het een ziekte betreft.

Pathologisch is een veelvoorkomend woord in de medische wereld. Het wordt echter op verschillende manieren gebruikt, waardoor het niet altijd duidelijk is wat ermee wordt bedoeld. Meestal wordt pathologisch gebruikt in combinatie met een symptoom of een diagnose, en vertelt het ons iets over de oorzaak (etiologie) van de bevindingen. In dit artikel bekijken we […]

Symptoom

Een symptoom is een verschijnsel dat optreedt bij een bepaalde ziekte.

Ieder van ons heeft wel eens symptomen gehad. Het is zelfs het eerste waar de dokter naar zoekt als hij of zij de patiënt onderzoekt. En als alle symptomen zijn gevonden, kan er ook een juiste diagnose gesteld worden. Maar wat is een symptoom nu precies en hoe weet je of je symptomen hebt? Betekenis […]

Voorbeeld DossierCheck

Voorbeeld GespreksPartner