Consult

Een medisch consult is een gesprek met of een advies van de arts.

De term consult of consultatie komt uit het Frans en betekent “overleggen” of “raadplegen”. Een medisch consult kan verschillende betekenissen hebben. Een gesprek met de arts Een patiënt heeft een consult bij de huisarts. Dat betekent dat de patiënt een afspraak heeft bij de huisarts. Tegenwoordig kan het ook gaan om een telefonisch consult of […]

Gastro-enteraal

Gastro-enteraal is de medische term voor maag en darmen. Een GE-chirurg is een buikchirurg.

Gastro-enteraal is de medische term voor maag en darmen. De term is een samenstelling van twee Griekse woorden: Gaster betekent maag. Enteron betekent darmen. Gastro-enteritis Dit is de medische term voor een ontsteking van de maag en darmen. Dat gaat meestal gepaard met buikpijn, diarree en soms braken. In de volksmond wordt wel eens het […]

Corpus alienum

Een corpus alienum is een voorwerp dat niet thuishoort in je lichaam.

Corpus alienum betekent: een voorwerp dat van buiten het lichaam komt. Dat kunnen voorwerpen zijn zoals een ingeslikte munt, een splinter onder de huid of een kogel in de longen. Sommige voorwerpen kunnen geen kwaad, andere voorwerpen kunnen infectie veroorzaken en moeten worden verwijderd. Betekenis Deze medische term bestaat uit twee Latijnse woorden: Corpus betekent […]

Video Buikorganen

Abdomen is het Latijnse woord voor buik.

Ken jij deze termen al? – abdomen – gastroscopie – appendicitis – pancreas In deze nieuwe module van de Online Cursus Medische Taal bespreken we de buikorganen en de medische termen die je daarbij tegenkomt. Klik hier om de video te bekijken. Wil jij deze cursus ook volgen als deze voltooid is? Meld je via deze […]

In situ

De medische term "in situ" betekent dat iets op zijn normale plaats in het lichaam zit.

In situ komt uit het Latijn en betekent: op de normale plaats of op de oorspronkelijke plaats of nog steeds op zijn plek De term in situ wordt op verschillende manieren gebruikt: Organen De chirurg opent de buik en zegt: “de galblaas is in situ.” Dat betekent: de galblaas zit op zijn normale plaats. (oftewel: de galblaas is […]

Syndroom

Een syndroom is de medische term voor een verzameling symptomen.

Syndroom komt van het Griekse sundromè en betekent letterlijk samenloop. Of eigenlijk: ‘een samenloop van verschillende symptomen’ Syndroom betekent dus een verzameling symptomen die samen optreden. Genetisch syndroom Veel mensen denken dat een syndroom altijd een aangeboren ziekte is. Maar dat klopt niet. Het syndroom van Down is een aangeboren ziekte. Het syndroom van Korsakov is een hersenziekte […]

Nieuwe video!

In deze nieuwe module van de Online Cursus Medische Taal bespreken we alle termen die je tegenkomt in het medisch dossier.

Ken jij deze termen al? – anamnese – intoxicaties – decursus – expectatief In deze nieuwe module van de Online Cursus Medische Taal bespreken we alle termen die je tegenkomt in het medisch dossier. Klik hier om de video te bekijken. Zin om de hele cursus te maken als deze voltooid is? Meld je via […]

Pro memoria

Pro memoria (pm) betekent ter herinnering. Dokters gebruiken deze afkorting als herinnering in het medisch dossier.

Pro memoria (of Pro memorie) komt van het Latijnse woord memoria, wat “herinnering” betekent. Pro memoria betekent dus “ter herinnering”. Dokters gebruiken deze term om een herinnering aan zichzelf, of aan een collega, op te schrijven in de decursus van het medisch dossier. Afkorting p.m. Vaak wordt de afkorting p.m. gebruikt. Maar pas op! De afkorting p.m. […]

Online Cursus Medische Taal

De online cursus medische taal is voor iedereen die ook de taal van de dokter wil spreken.

In samenwerking met Schrijfwerk Aarntzen ontwikkelen wij een online cursus medische taal. Met deze cursus leer jij ook de taal van de dokter te spreken. Super handig voor alle professionals in de zorg, of je nu als doktersassistente, medisch secretaresse of bij de zorgverzekeraar werkt. Je leert de basis van de medische terminologie, specifieke termen […]

Laesie

Een laesie is een beschadiging van het lichaam, zoals een wond of een botbreuk.

De medische term laesie (of lesie) komt van het Latijnse woord laesio, wat kwetsing of letsel betekent. Tegenwoordig bedoelen we met laesie een ‘beschadiging’ ergens in het lichaam. Je kan het ook vertalen als ‘letsel’ of ‘verwonding’. Je mag trouwens laesie of lesie schrijven, het is allebei goed. In beide gevallen spreek je het uit […]

Visite

De medische visite is een bezoek van de zaalarts en verpleegkundige aan de opgenomen patiënt.

Visite is een leenwoord uit het Frans en betekent “bezoek”. De oorsprong van het woord ligt in het Latijnse visitare. In het ziekenhuis is het gebruikelijk dat de arts en verpleegkundige op de afdeling visite lopen bij de opgenomen patiënten. Dat wordt ook wel de artsenvisite genoemd. Het klinkt nogal vreemd, omdat het klinkt alsof […]

Casus

Een medische casus is een geval uit de praktijk.

Casus is een Latijns woord dat “geval” of “gebeurtenis” betekent. In de medische wereld bedoelen we hiermee een beschrijving van een patiënt die een bepaalde ziekte of behandeling doormaakt. Een ander woord hiervoor is “praktijkgeval”. Deze term wordt ook gebruikt in de rechtspraak, maar dan gaat het om een verdachte of een andere cliënt. Als […]

Electief

Een electieve ingreep is een operatie geen spoed heeft en dus planbaar is.

De medische term electief komt van het Latijnse woord electio. Dit betekent “keuze”. Een electieve ingreep kan dus vertaald worden als een gekozen ingreep. We bedoelen hiermee dat de patiënt tijd heeft gehad om een keuze te maken en dat de ingreep gepland kan worden op een tijdstip dat goed uitkomt voor zowel het ziekenhuis […]

Waarom zijn medische teksten zo moeilijk?

60% van de Nederlanders begrijpt teksten tot taalniveau B1 of lager.

60% van de Nederlanders begrijpt teksten tot taalniveau B1 of lager. Weet jij hoeveel procent van de teksten is geschreven op taalniveau B1? Het antwoord is 5%. Dat betekent dat 95% van alle (officiële) teksten lastig te begrijpen is voor een groot deel van de Nederlanders. Inmiddels heb ik al honderden medische folders, webteksten en instructies […]

Taalniveau B1: tekstdoel

Bepaal voor je een medische tekst op taalniveau B1 gaat schrijven wat het doel is van je tekst.

Moet jouw patiënt volgende week een tentamen Neurologie halen? Nee? Waarom lijkt deze folder dan op een proeftentamen? Ik moet nog vaak terugdenken aan dit bijzondere gesprek met een medisch specialist. Het was niet bedoeld om de spot te drijven, maar juist om haar aan het denken te zetten. Het ging om de eerste stap […]

Trauma

trauma betekent wond of verwonding

De medische term trauma komt uit het Grieks en betekent letterlijk “wond” of “verwonding”. In de medische wereld kan het twee betekenissen hebben. Bij trauma wordt vaak gedacht aan een psychisch trauma, die betekenis behandelen we verderop in het artikel. Maar in het ziekenhuis betekent trauma meestal “ongeval” of “verwonding”. Trauma als ongeval Wanneer iemand […]

Jip en Janneke taal

Taalniveau B1 is niet hetzelfde als Jip en Janneke taal.

Taalniveau B1? Dat is toch een soort Jip en Janneke taal? Ja en nee. Bedoel je dat B1 voor kleuters is? Dan is het antwoord nee. Of bedoel je dat B1 begrijpelijke taal is? Dan is het antwoord ja. Annie M.G. Schmidt is niet voor niets een beroemde schrijver! Ze schrijft namelijk op een manier die iedereen […]

Antalgisch

Een antalgisch looppatroon betekent op zo'n manier lopen dat je het minste pijn ervaart.

De medische term antalgisch is een samenstelling van twee oud-Griekse woorden: anti + algos. Anti betekent ‘tegen’ en algos betekent ‘pijn’. Antalgisch betekent dus ‘tegen de pijn’. Tegenwoordig wordt de term antalgisch alleen nog maar gebruikt om een houding of looppatroon aan te geven. Een antalgische houding betekent dat iemand een houding ‘tegen de pijn’ […]

Voorbeeld DossierCheck

Voorbeeld GespreksPartner