Medische afkortingen

Wie wel eens een medisch dossier leest, weet dat die volstaat met onbegrijpelijke afkortingen. Artsen en verpleegkundigen schrijven veel informatie op over de patiënt. Dat kost veel tijd om te doen. Daarom worden er veel afkortingen gebruikt zodat het wat sneller gaat. Helaas gaat dit ten koste van de leesbaarheid van de tekst. In dit artikel bespreken we de meest voorkomende medische afkortingen. De meeste ziekten hebben ook een afkorting, maar we bespreken hier alleen de ziekten die het vaakst voorkomen.

Lijst met medische afkortingen

AAA = Aneurysma Aortae Abdominalis. Dit is een verwijding van de aorta in de buik.

AAAA = Acuut Aneurysma Aortae Abdominalis (wordt ook 4A genoemd). Dit is een verwijding van de aorta die acuut gaat bloeden.

AB = Antibiotica

AF = Atriumfibrilleren. Dit is hetzelfde als boezemtrillen, een ritmestoornis van het hart.

AD = Auris Dexter. Het rechteroor.

ADS = Auris Dexter et Sinister. Allebei de oren.

AIOS = Arts In Opleiding tot Specialist

ANIOS = Arts Niet In Opleiding tot Specialist

AO = Aanvullend Onderzoek. Hiermee wordt meestal bloedonderzoek of een scan bedoeld.

AS = Auris Sinister. Het linkeroor.

Bdz = beiderzijds

BK = Bloedkweken. Dit bloed wordt onderzocht op bacteriën.

BLWI = Bovenste luchtweginfectie. Dit is een infectie van de keel, bijvoorbeeld een verkoudheid.

BMI = Body Mass Index

CABG = Coronary Artery Bypass Graft. Dit is een omleiding van de kransslagaders van het hart. Soms wordt ook het aantal omleidingen genoemd, bijvoorbeeld CABG-3.

CCU = Coronary Care Unit. Dit is de afdeling hartbewaking.

CRP = C-Reactief Proteïne. Een bloedwaarde die iets zegt over mate van ontsteking in het lichaam.

CPR = Cardiopulmonale resuscitatie. Dit is een reanimatie.

CTS = Carpale Tunnel Syndroom

CVA = Cerebrovasculair Accident. Dit is een beroerte, zoals bij een herseninfarct of een hersenbloeding.

CVRM = Cardiovasculair Risicomanagement. Dit zijn maatregelen om hart- en vaatziekten te voorkomen, zoals meer sporten en stoppen met roken.

DM1 = Diabetes Mellitus Type 1

DM2 = Diabetes Mellitus Type 2

DOAC = Directly-acting Oral Anticoagulants. Dit is een type bloedverdunner.

ECG = Electrocardiogram. Dit is een hartfilmpje.

ECI = E Causa Ignota

EEG = Electro-encefalogram. Dit is een hersenfilmpje.

EHH = Eerste Hart Hulp

FA = Familie-anamnese

FK = Farmacotherapeutisch Kompas. Een naslagwerk voor medicatie en doseringen.

GA = Geen Afwijkingen

GB = Geen Bijzonderheden

GCS = Glasgow Coma Scale

HNP = Hernia Nuclei Pulposi. Dit is een hernia in de rug of nek.

HT = Hypertensie. Dit is hoge bloeddruk.

HVZ = Hart- en Vaatziekten

IBD = Inflammatory Bowel Disease. Dit is een ontsteking van de darmen, zoals de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa.

IBS = Irritable Bowel Syndrome. Dit is het Engelse woord voor prikkelbare darmsyndroom.

IC = Intensive Care

ICU = Intensive Care Unit. Dit is hetzelfde als de IC.

IHR = In-Hospital Resuscitation. Dit is een reanimatie die in het ziekenhuis is opgestart.

IUD = Intra Uterine Device. Dit is een spiraaltje.

KR = Koude Rillingen. Dit zijn de rillingen die bij hoge koorts kunnen voorkomen.

MC = Medium Care. Dit is een afdeling met minder zware zorg dan de IC.

LBB = Linkerbovenbuik

LBK = Linkerbovenkwab (van de longen)

LO = Lichamelijk Onderzoek

LOB = Linkeronderbuik

LOK = Linkeronderkwab (van de longen)

LP = Liquorpunctie. Dit is een ruggenprik waarbij er vocht wordt afgetapt.

NH = Naar Huis. Dit wordt gebruikt bij ontslag van de afdeling.

OAC = Orale Anticonceptie. Dit is de pil.

OD = Oculus Dexter. Dit is het rechteroog.

ODS = Oculus Dexter et Sinister. Dit zijn de beide ogen.

OHR = Out-of-Hospital Resuscitation. Dit is een reanimatie die buiten het ziekenhuis is opgestart.

OS = Oculus Sinister. Dit is het linkeroog.

OK = Operatiekamer. Soms wordt de afkorting OK ook gebruikt voor operatie.

OLWI = Onderste luchtweginfectie. Dit is bijvoorbeeld een longontsteking.

PA = Physician Assistant

PAV = Perifeer Arterieel Vaatlijden. Dit zijn klachten van slagaders in de benen, zoals bij etalagebenen.

PDS = Prikkelbare Darm Syndroom

PM = Pro memoria. Dit betekent ‘ter herinnering’. Soms betekent PM ook Punctum Maximum, bij het beschrijven van een hartruis.

RBB = Rechterbovenbuik

RBK = Rechterbovenkwab (van de longen)

RIP = Ruimte Innemend Proces. Dit is een gezwel.

RMK = Rechtermiddenkwab (van de longen)

ROB = Rechteronderbuik

ROK = Rechteronderkwab (van de longen)

RVC = Reden van Consult

RVK = Reden van Komst

RVO = Reden van Opname

SEH = Spoed Eisende Hulp

SQA = Status Quo Ante

SV = Sondevoeding

THP = Totale Heup Prothese. Dit is een veelvoorkomende operatie waarbij het hele heupgewricht wordt vervangen door een prothese.

TKP = Totale Knie Prothese. Dit is een veelvoorkomende operatie waarbij het hele kniegewricht wordt vervangen door een prothese.

UK = Urinekweken. Deze urine wordt onderzocht op bacteriën.

UWI = Urineweginfectie. Dit is een blaasontsteking.

VKA = Vitamine-K Antagonisten. Dit is een type bloedverdunner.

VS = Verpleegkundig Specialist

Dokters gebruiken vaak medische afkortingen in het dossier.

Op de hoogte blijven?

De Hulpdokter praat je elke twee weken bij over een medische term in een kort en duidelijk mailtje. 
Dat is leuk en leerzaam. Blijf jij ook up-to-date? Meld je aan en lees mee!

Recente artikelen

Een antalgisch looppatroon betekent op zo'n manier lopen dat je het minste pijn ervaart.

Antalgisch

De medische term antalgisch is een samenstelling van twee oud-Griekse woorden: anti + algos. Anti betekent ‘tegen’ en algos betekent ‘pijn’. Antalgisch betekent dus ‘tegen

lees meer
Een intoxicatie is een vergiftiging van het lichaam.

Intoxicatie

Soms krijgen medische woorden meerdere betekenissen, waardoor het voor de patiënt erg lastig wordt om te begrijpen waar het over gaat. Intoxicatie is zo’n woord

lees meer

Voorbeeld DossierCheck

Voorbeeld GespreksPartner